Rada pedagogiczna:


Grupa Marynarze

mgr Beata Ratowska - dyrektor (nauczyciel dyplomowany), specjalizacje: mgr Aldona Grzybowska - wicedyrektor (nauczyciel dyplomowany), specjalizacje: lic. Agata Krasnowska (nauczyciel stażysta), specjalizacje: Grupa Foczki

mgr Justyna Las (nauczyciel mianowany), specjalizacje: mgr Sara Wujec (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: Grupa Rybki

mgr Bogusława Stocka (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: mgr Aleksandra Dobrzańska  (nauczyciel mianowany), specjalizacje: Grupa Delfinki

mgr Dorota Dobrzyńska (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: mgr Anna Jankowicz (nauczyciel dyplomowany)