Konsultacje indywidualne w poszczególnych grupach:


Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne. W celu umówienia terminu spotkania zapraszamy do kontaktu (osobiście lub za pośrednictwem e-maila) z nauczycielkami grup.

Grupa Marynarzy e-mail: piateczka.marynarze@gmail.com

Grupa Foczek e-mail: piateczka.foczki@gmail.com

Grupa Rybek e-mail: piateczka.rybki@gmail.com

Grupa Delfinków e-mail: piateczka.delfinki@gmail.com
 

Konsultacje indywidualne z logopedami:


Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców, którzy podejrzewają u swoich dzieci wadę wymowy lub zauważyli trudności w komunikacji językowej. Polegają na ocenie aktualnych możliwości artykulacyjnych dziecka wraz ze wstępną diagnozą oraz udzieleniu wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem, a także ewentualnym zaleceniu dalszych badań lub konsultacji specjalistycznych.

Zapraszamy na konsultacje z logopedami: Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w konsultacjach u wybranego logopedy.